Twój psycholog we Wrocławiu
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak pomagamy?
- prowadzimy konsultacje i wsparcie w sprawach osobistych i rodzinnych

- prowadzimy pełną diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną oraz sporządzamy diagnozę w zakresie funkcji: społecznych, emocjonalnych, osobowościowych i intelektualnych

- udzielamy porad po badaniach diagnostycznych

- pomagamy dzieciom z trudnościami szkolnymi, które mogą ujawniać się jako: brak osiągnięć w nauce, osiągnięcia nieadekwatne do możliwości, zaburzenia relacji społecznych, zaburzenia aktywności lub zaburzenia emocjonalne

- organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

- proponujemy ćwiczenia usprawniające rozwój psychomotoryczny dziecka i funkcji biorących udział w procesie czytania i pisania m.in. koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci wzrokowej

- zapewniamy uczniom wybitnie zdolnym wsparcie i doradztwo w zakresie wyboru szkoły i dalszego kształcenia

- prowadzimy ćwiczenia usprawniające dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz

- zajęcia stymulujące rozwój emocjonalny i społeczny w tym treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci i młodzieży

Godziny przyjęć
Poniedziałek - Sobota
9:00-20:00
Kontakt
ul. Agrestowa 21
53-006 Wrocław
kom. 600 873 510
kom. 882 121 054
pomoc@psycho.org.pl www.psycho.org.pl